top of page

DET LYSSNANDE LEDARSKAPET

Utveckla din egna och dina medarbetares kunskaper i det lyssnande ledarskapet. Vi skräddarsyr uppdraget utifrån era behov och vad ni önskar för resultat. Vi hjälper er att ta fram samtalskoncept för er digitala kommunikation, marknadsföring, events, internkommunikation, servicearbete, säljarbete, ledarskapsutveckling, målgruppsarbete, innovationsarbete, digital lyssningscirkel.

Efter utfört uppdrag kommer ni få tillgång till konkreta verktyg och modeller för att fortsätta arbetet. Några veckor senare följer vi upp för att utvärdera hur processen har gått. 

Kan bokas som föreläsning, heldagsworkshop, halvdagsworkshop, utbildning, retreat, event, coaching och konsultation.
 

TEAM

Genom att som ledare lära dig att lyssna ännu djupare på dina medarbetare för att förstå dem som människor kommer du att kunna skapa och leda ett ännu starkare team.

2

KUNDER

Genom att lära dig att lyssna ännu djupare på dina befintliga kunder, klienter eller gäster för att förstå dem och deras behov ännu tydligare har du möjlighet att bidra med än mer relevanta och för dem värdefulla lösningar, produkter och erbjudanden.

3

NÅ NYA MÅLGRUPPER

Genom att lära dig att lyssna ännu djupare och mer inkluderande på de individer och grupper som du och ditt företag inte har lyckats nå eller skapa lösningar för har du nu möjlighet att hitta nya målgrupper, kundsegment och marknader för ert företag.

4

OMVÄRLD

Genom att som ledare lära dig att lyssna ännu djupare på din omvärld, samtiden och utvecklingen som pågår har du möjlighet att lära dig om ny teknologi, nya samtidsfenomen och ta med lärdomar, insikter och perspektiv till din organisation och team.

bottom of page